top of page

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

Inteligentné IoT Riešenia

modern-architectural-city-skyline_edited.jpg

Naše riešenia pre dekarbonizáciu a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energií zefektívňujú klientom plnenie cieľov uhlíkovej neutrality a zároveň trvalo znižujú náklady. V dynamickom vzťahu systémov inteligentných budov a princípov udržateľnosti (ESG) klientom poskytujeme kľúčovú podporu, služby a riešenia pre dosiahnutie vysokej efektivity a udržateľnosti.

Inteligentná budova pre efektívne riadenie majetku a nehnuteľností

DÁTOVÉ SLUŽBY

ENERGIA

Inteligentné merače, optimalizácia využitia energie 

OSVETLENIE

Senzory pre detekciu zmien prirodzeného svetla

POŽIAR

Kontrola a servis systému detektorov požiaru

24/7 MONITOROVANIE

Monitorovanie všetkých technológií a senzorov

NABÍJANIE PEHV

Nabíjanie hybridných a elektrických vozidiel

DOPRAVA, PARKOVANIE

Počet áut, neoprávnené parkovanie, detekcia značiek

ESG

Plne automatizovaná správa ESG

VODA

Inteligentné merače, monitorovanie spotreby vody

HVAC

Ventilátory, regulácia vzduchu, kvalita vzduchu, emisie

VÝŤAHY

Údržba a využitie výťahov

PRÍSTUP, BEZPEČNOSŤ

Identifikácia prístupu, kamery, dvere, integrácia obvodu

PREVÁDZKA

Analýza pohybu návštevníkov budovy, dĺžka pobytu

DIGITAL TWIN – VIRTUÁLNE DVOJČA VŠETKÝCH VAŠICH SYSTÉMOV A NEHNUTEĽNOSTÍ

Digitálne dvojča je virtuálny model reálneho fyzického systému, procesu alebo zariadenia. Tento model je vytvorený pomocou dát a informácií z reálneho sveta a poskytuje možnosť simulovať, predikovať a analyzovať výkon a správanie sa tohto systému v rôznych podmienkach. Digitálne dvojičky sa často využívajú v rôznych odvetviach, vrátane priemyslu, výroby, stavebníctva a energetiky, na optimalizáciu prevádzky, riadenia, údržby a vylepšenia výkonu systémov a zariadení.

Digital Twin Final-01.png
Digital Twin Final-02.png

MONITOROVANIE SPOTREBY ENERGIE

Inštalácia IoT senzorov na monitorovanie spotreby energie v budovách. Tieto senzory môžu sledovať spotrebu elektriny, vody a plynu, čo pomáha identifikovať oblasti nadmernej spotreby a optimalizovať náklady. Systém riadenia úspor energie je k dispozícii pre rôzne aplikácie (voda, elektrina, plyn, teplotné nastavenia a ďalšie) a umožňuje aj sledovanie premenných, ako sú napätie, prúd, výkonové faktory atď. 

Výsledky monitorovania môžu byť posielané denne, týždenne, mesačne alebo ročne. Informácie o spotrebe je možné porovnávať s očakávanými výsledkami prostredníctvom prispôsobených protokolov a podľa požiadaviek operátora.

INŠTALÁCIA IoT SENZOROV 

MONITOROVANIE SPOTREBY 

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

INTELIGENTNÝ ENERGETICKÝ EKOSYSTÉM

Naša aplikácia inteligentného energetického ekosystému EnergieSys analyzuje Vašu spotrebu a porovnáva ju s rezervovanou kapacitou od distribútora. Riešenie prináša úsporu nákladov prostredníctvom optimalizácie spotreby s rezervovanou kapacitou.

1/3 z finálnej ceny

2/3 z finálnej ceny

29%

37%

21%

6%

4%
3%

Elektrina
Distribúcia
Tarifa za prevádzku systému
Tarifa za systémové služby
Straty distribúcie
Národný jadrový fond

MANAŽMENT FIXNÝCH NÁKLADOV 

Využívanie údajov na zníženie nákladov na elektrinu, vykurovanie, vodu, osvetlenie a klimatizáciu

15 – 25%

ÚSPORA

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

FÁZA IMPLEMENTÁCIE

 1. Prediskutovanie potrieb klienta / Pre lepšie nastavenie a analýzu procesov klienta sa vykonajú funkčné úpravy (14 dní)

 2. Zoznámenie sa s rozsahom očakávanej implementácie  (7 dní)

 3. Vypracovanie zrozumiteľnej a komplexnej cenovej ponuky  (3 dni)

 4. Spolupráca s 1 - 2 skúsenými členmi tímu klienta počas implementácie projektu

 5. Presné zadefinovanie dodaných služieb a ich výslednej ceny

 6. Implementácia a uvedenie do prevádzky (48 hodín)

PREDPLATENÉ SLUŽBY

 • Mesačné predplatné služieb spojených so správou systému. Služby typicky zahŕňajú:

  • Starostlivosť o systém

  • Vývoj nových funkcií

  • Neobmedzený počet používateľských účtov

  • Neobmedzené transakcie údajov

  • Neobmedzený počet implementovaných bodov a zariadení

Zvyšovanie efektívnosti v logistike a priemyselných parkoch

HLAVNÉ DÁTOVÉ SLUŽBY

LOGISTIKA

 • Efektívnosť a využitie vysokozdvižných vozíkov - aktívne monitorovanie

 • Kontrola správneho párovania značiek

 • Použitie pohybových senzorov na monitorovanie, optimalizáciu a využitie skladov

BEZPEČNOSŤ

 • Bezpečnosť pri manipulácii so strojmi a mechanizmami

 • Videokamerový systém pre podporu celkovej bezpečnosti

 • Vizuálna kontrola fyzických objektov pomocou špičkovej umelej inteligencie

ENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY

 • Monitorovanie vlhkosti, teploty, množstva pevných častíc v prostredí a CO2

 • Monitorovanie množstva pevných častíc vo výrobnom procese

ENERGETICKÝ
MANAŽMENT

 • Energetika od monitorovania po riadenie

 • Monitorovanie a audit spotreby stlačeného vzduchu

OSTATNÉ

 • Prediktívna údržba nákladných áut, vysokozdvižných vozíkov a iných zariadení v továrni

 • Aktívne meranie a prediktívne modelovanie komodít (voda, plyn, teplo atď.), spotreby a kvality

...

ĎALŠIE INTELIGENTNÉ SYSTÉMY

OSVETLENIE

Inteligentné osvetlenie pripojené do siete IoT umožňuje automatizovanú kontrolu svietenia na základe faktorov ako obsadenosť a využitie priestorov, množstvo prirodzeného svetla a ďalších premenných prispievajúcich k úspore energie. Hlavným dôvodom je, že svetlá sa nachádzajú vo všetkých dôležitých častiach budovy. Nie je potrebné inštalovať nové elektrické vedenie, je možné využiť existujúce káble súčasného osvetlenia, pokiaľ spĺňajú súčasné legislatívne požiadavky. Svetlá sa rozmiestňujú rovnomerne a v dostatočnej výške. Tento systém inštalácie chráni osvetlenie pred vandalizmom a poškodením.

VIDEO MONITOROVACÍ SYSTÉM

Využitie IoT systému na sledovanie pohybu a polohy zamestnancov, zariadení alebo iných cenných aktív v budovách. Systém zlepšuje bezpečnosť a riadenie. Modul pre videoanalýzu optimalizuje a zefektívňuje plne automatizované sledovanie kritických udalostí - detekciu dymu, detekciu požiaru, detekciu chýbajúcich položiek, detekciu objektov v označenej zóne a detekciu neoprávneného manipulovania s kamerovým systémom.

aerial-view-goods-warehouse-logistics-ce

SENZORY PRE MONITOROVANIE ODPADU

Inštalácia senzorov pre monitorovanie úrovne odpadu v nádobách. Tieto IoT zariadenia pomáhajú optimalizovať plány zberu odpadu, znižovať prevádzkové náklady a zlepšovať celkovú efektivitu odpadového hospodárstva.

KONTROLA ROZPOZNANIA TVÁRE

Kontrola prístupu prostredníctvom systému rozpoznávania tváre založeného na IoT. Toto riešenie zvyšuje bezpečnosť tým, že do špecifických oblastí v rámci objektov majú prístup len oprávnení pracovníci.

AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

IoT riadené zavlažovacie systémy pre vonkajšie plochy. Senzory dokážu určiť úroveň vlhkosti pôdy a poveternostné podmienky, čo umožňuje automatizované a efektívne zavlažovanie so znížením spotreby vody až o 45 %.

ĎALŠIE SLUŽBY A RIEŠENIA

IoT riešenia majú potenciál poskytnúť podnikom a organizáciám v rôznych sektoroch našej ekonomiky signifikantné výhody. V Green Services Group vnímame tieto riešenia ako integráciu moderných informačných technológií do podnikových prevádzkových technológií, čím vytvárame súdržný a efektívny systém. Vďaka našim bohatým skúsenostiam s rýchlo sa rozvíjajúcimi IT technológiami a IoT systémami Vám dokážeme ponúknuť efektívne navrhnuté riešenia.

IoT ZARIADENIA A RIEŠENIA

Máme niekoľko vlastných a overených partnerských zariadení a riešení. Rovnako jednoducho vieme navrhnúť vybavenie podľa potrieb zákazníka a daného projektu.

OD POŽIADAVKY K RIEŠENIU

Poskytujeme komplexné dodanie riešení bez ohľadu na počet Vami definovaných povinných dodávateľov alebo partnerov, vrátane integrácií a vlastného projektového manažmentu.

SOFTWARE AKO SLUŽBA

Software ako služba znižuje priame a nepriame náklady na software, IT kapacity s príslušným know-how (vrátane nahraditeľnosti), vybavenie a software pre ukladanie dát.

OTÁZKY & TESTOVANIE

Naši odborníci vykonávajú kvalitné a komplexné, viacstupňové testovanie dodaného diela, ktoré prebieha počas niekoľkých týždnov.

SKÚSENÝ TÍM ODBORNÍKOV

Naši zákazníci v posledných rokoch oceňujú vysokú kvalitu komunikácie a odborný prístup našej spoločnosti. Dedikovaný tím špecialistov a projektových manažérov s hlbokou znalosťou problematiky zvyšuje efektívnosť spolupráce a znižuje čas a náklady na implementáciu riešení.

PORADENSTVO

Spoľahnite sa na našich špičkových konzultantov s reálnymi skúsenosťami pri riešení problémov digitálneho spracovania pracovných postupov, implementácii nových technológií a konsolidácii údajov a dát pre dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je inteligentná budova s vyššou efektivitou, bezpečnosťou a úsporou nákladov.

"Inteligentná budova s vyššou efektivitou, bezpečnosťou a úsporou nákladov."

REFERENCIE

TARGET LIGHTING

bottom of page